Ruscuțele de primăvară de pe Dealul Lempeș

Dealul Cetății Lempeș (Dealul Cetății/Dealul Lempeș) este o rezervație naturală de tip botanic aflată în vecinătatea localității Sânpetru, jud. Brașov. Rezervația este în administrația comunelor Sânpetru și Hărman și se suprapune sitului Natura 2000 – Dealul Cetății Lempeș – Mlaștina Hărman.

Rezervație naturală din anul 1962, Dealul Lempeș (Vârful Cetății – 704m altitudine) a fost declarat arie protejată în anul 2000 cu o suprafață de 274,5 ha. Lempeș este format din roci sedimentare, calcare, conglomerate și gresii din perioada Cretacicului, iar din punct de vedere al biodiversității adăpostește mai multe tipuri de habitate: păduri de fag, păduri de fag și carpen, păduri dacice de stejar și carpen și habitate cu vegetație de silvostepă eurosiberiană cu specii de stejar.

Flora

Versantul sud-estic al Dealului Lempeș este cel pe care sunt prezente cele mai multe specii de plante protejate. Dintre speciile de plante protejate pot fi amintite: colilia (Stipa pulcherrima), specii de păiuș (iarba calului – Festuca rupicola și Festuca valesiaca), irisul (Iris hungarica și Iris caespitosa), capul-șarpelui (Echium rubrum), năgara (Stipa capillata), dedițelul (Pulsatilla montana) și celebra ruscuță de primăvară (Adonis vernalis).

Versantul estic al dealului este acoperit de pădure de gorun (Quercus petraea) în asociație cu jugastru (Acer campestre). Pe versantul nordic se întâlnesc și specii de tei pucios (Tilia parvifolia), carpen (Carpinus betulus) și paltin de munte (Acer pseudoplatanus). Versantul vestic este mai înclinat, iar aici predomină fagul (Fagus sylvatica)

Pe suprafața rezervației naturale mai pot fi întâlniți stejari (Quercus robur), pini negri (Pinus nigra) și diverși arbuști precum: păducel (Crataegus monogyna), mojdrean (Fraxinus ornus), corn (Cornus mas), sânger (Cornus sanguinea), alun (Corylus avellana), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), salbă moale (Euonymus europaeus) sau porumbar (Prunus spinosa).

Fauna

Pe Dealul Lempeș se pot întâlni mai multe specii de mamifere printre care cerbul (Cervus elaphus), ursul brun (Ursus arctos), căprioara (Capreolus capreolus), mistrețul (Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes crucigera), pisica sălbatică (Felis silvestris), veverița (Sciurus carolinensis).

Pe lângă diverse reptile și insecte, mai pot fi întâlnite și numeroase specii de păsări printre care: șorecarul comun (Buteo buteo), corbul (Corvus corax), acvila pitică (Hieraaetus pennatus), mierla (Turdus merula), dumbrăveanca (Coracias garrulus), pupăza (Upupa epops), măcăleandrul (Etithacus rublecula), cucul (Cuculus canorus), ciocârlia de câmp (Alauda arvensis), barza albă (Ciconia ciconia) etc.

Ruscuța de primăvară (Adonis vernalis)

Sau rușcuța de primăvară cum o numesc cei mai mulți, este o plantă erbacee perenă, otrăvitoare, caracteristică vegetației de stepă. Planta este răspândită în vestul Asiei și în centrul și sudul Europei în zonele montane și de câmpie, pe coaste abrupte, în pășuni și fânețe uscate și însorite.

Ruscuța de primăvară este declarată monument al naturii și înflorește în perioada aprilie-mai. Ruscuța are în sol un rizom scurt, gros și tare din care pornesc rădăcini fibroase și tulpini de până la 45cm înălțime. Tulpinile prezintă frunze filiforme și se termină cu o floare galben-aurie de diametru de până la 8cm. Florile sunt ușor lipicioase și prezintă 5 sepale și 10-20 petale lungi de până la 2-4cm.

Dealul Lempeș este o locație foarte importantă pentru mine din punct de vedere sentimental și încerc să ajung acolo măcar o dată pe an de obicei în perioada de înflorire a ruscuțelor. De ce este important pentru mine? Pentru că de pe la 10 ani am locuit o perioadă în Sânpetru și mai mereu eram pe deal cu sora mea admirând floricelele, ascultând păsărelele, înălțând zmee, admirând parapantiștii sau pur și simplu rostogolindu-ne la vale 😏. Acum dacă te rostogolești prin iarbă o să fii casă pentru căpușe, dar când eram mică parcă nu erau așa multe.

Doar fiind pe Lempeș îmi aduc aminte cu drag de copilăria în aceste locuri și mă umplu de o stare de bine și de fericire. Așa că, nici anul acesta nu puteam rata o scurtă vizită pe Lempeș. Sâmbătă, 7 mai 2022, ne-am urcat în mașină și am mers până la bariera ce marchează începutul rezervației. Victor a ales să ne aștepte în mașină pe mine și pe Ruxy pentru că îl încerca o răceală și nu avea chef să stea în vânt.

Mi-am luat copilul de o lăbuță și am plecat la căutat de ruscuțe. Nu s-au lăsat mult așteptate. Era dealul plin de floricelele alea mici, galbene, care îmi sunt atât de dragi. Prin pădure am găsit și mulți toporași, fără miros că doar a cântat cucul deja 🙃.

Am stat aproximativ 1 oră printre floricelele galbene după care am zis că l-am lăsat pe Victor să se joace destul pe telefon și ne-am întors la mașină. Vom reveni la anul, în mai 🤩.

Mă găsești și pe Facebook, Instagram și Youtube. Nu uita să dai Like, Follow și Subscribe dacă îți place ce postez 😊.

You can also find me on Facebook, Instagram and Youtube. Don’t forget to hit Like, Follow and Subscribe if you like what I post 😊.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s